About me

Product Owner

+5 năm kinh nghiệm Lead BA trong Domain Banking
Business Analysis
Data Lineage
Data
Design & Modeling

LylyBA là blog tâm huyết của mình, nơi chia sẻ các kiến thức và kĩ năng mình thu nhận được trong quá trình làm Business Analyst – BA. Nghề BA là một thế giới rất nhiều điều mới mẻ và thú vị, hơn nữa còn đang trending và về lâu dài sẽ trở thành xu hướng “”cần câu cơm”” trong tương lai :)… Xem thêm

thao-thu-ly
About me

Product Owner

  • +5 năm kinh nghiệm Lead BA trong Domain Banking
  • Business Analysis
  • Data Lineage
  • Data Design & Modeling

LylyBA là blog tâm huyết của mình, nơi chia sẻ các kiến thức và kĩ năng mình thu nhận được trong quá trình làm Business Analyst – BA. Nghề BA là một thế giới rất nhiều điều mới mẻ và thú vị, hơn nữa còn đang trending và về lâu dài sẽ trở thành xu hướng “”cần câu cơm”” trong tương lai :)… Xem thêm

Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm

“Everything you can imagine is real.”

– Pablo Picasso –